Pigments through the Ages

   

        

   

نکاتي چند در مورد زعفران

 

 

 

موارد منع مصرف زعفران


- چون مصرف زياد اين ماده گياهي در خانمهاي باردار موجب سقط جنين مي شود، به همين دليل در ايران قديم به آن زاپران مي گفته اند ( زا= زايش، و پران اسم فاعل از مصدر پراندن است كه روي هم رفته بيانگر مفهوم باعث سقط جنين است.)

- زاپران يا سافران بوسيله عربها، از ايران به اسپانيا و ديگر كشورها برده شده است و زعفران معّرب آن است.

شايسته است درباره خطر زياد خوردن آن، بخشي از نوشته كيهان شماره 6736 دوشنبه 27 دي ماه 1344، نقل شود:

زني براي سقط جنين زعفران خورد و در حالي كه بشّدت قهقهه مي زد، [مسموميّت زعفران با خنده هاي شديد آغاز مي شود] در بيمارستاني در مشهد جان سپرد. وي كه ليلي نام داشت و ساكن قريه ابوالخير مشهد بود..... مقداري زياد زعفران خورد. پس ... حالت خنده شديد به ليلي دست داد. بطوري كه حالش وخيم دش كسانش او را به بيمارستان بردند. بر اثر خنده شديد و فشار ناشي از آن ... آن قدر قهقهه زد تا مرد![1]


[1] نقل از كتاب آداب و رسوم مردم خراسان تاليف: دكتر شكورزاده.

 


   

 

گل زعفران

تارهاي خشک شده زعفران

 

 
 
 

 

 

تهيه و تدوين: پارس پردازش