انجير استهبان

دسته بندي انواع انجير

انجير به دو صورت خشك و تر در بازار يافت مي‌شود.

انجير به لحاظ رنگ به انجير سياه و انجير زرد و يا سفيد تقسيم مي‌شود.

آدرياتيك (Adriatic): رنگ آن سبز كمرنگ مايل به زرد و بخش داخلي آن، قرمز رنگ است. به شيريني انواع ديگر نيست. طعم نوع خشك آن مطبوع است. البته به صورت تازه هم مصرف مي شود.

قهوه اي (Brown turkey): اين نوع انجير قهوه اي با طعم شيرين، پر آب است و به هر دو صورت خشك و تازه مصرف مي شود.

كالي ميرنا (Calimyrna): اين نوع انجير، بزرگ و كم آب است و پوستش سبز و گوشتش سفيد است. به شيريني نوع Mission نيست. اكثراً به صورت خشكبار مصرف مي شود. پوست ضخيمي دارد كه هنگام خوردن گرفته مي شود

Celeste: كوچك و متوسط است. پوست آن بنفش بسيار شيرين و پر آب است. به دو صورت خشك و تازه مصرف مي شود.

Kodata: متوسط. زرد و سبز، با پوست ضخيم، شيرين، سفيد تا صورتي رنگ است. دانه كمي دارد و به همه شكل مصرف مي شود.

Mission: بادمجاني رنگ با گوشت قرمز، بسيار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جويدن دارد. به صورت تازه و خشك هم استفاده مي شود.

 

استهبان

انجير

انواع انجير

خواص غذايي

خواص دارويي

موارد مصرف

ارتباط با ما

بازگشت به صفحه اصلي
كليه حقوق محفوظ براي
پايگاه جهاني پارس پردازش