جهت تماس با ما:

تهران میرداماد - مجتمع رز - طبقه دوم واحد 15.1

TS15.1, - Rose complex - Mirdamad Av. Tehran , Iran

09171110747

آقاي مهندس مصدقي

Mr Mossadeghi

+98-917-111-0747

09194226588

آقاي مهندس ناظمی

Mr Nazemi

+98-919-422-6588